การปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับรัฐธรรมนูญ

โดย N/A

รายละเอียดรายการ

      ISBN : 9789747725797

      สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

      สำนักพิมพ์ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,

      ปีพิมพ์ : 2555

      จำนวนหน้า : 116

      คำสำคัญ : ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

      ขนาดไฟล์ : 4.45 MB

      ประเภทเอกสาร : สิ่งพิมพ์ศาลรัฐธรรมนูญ

       ดาวน์โหลด บันทึกอ้างอิง

สถิติการใช้งาน 10 เดือนย้อนหลัง